1/35 SCALE ACCESSORIES

ITEM #

DESCRIPTION

$ $ $

 

+ERE 35002

WOODEN AMMO BOXES FOR GERMAN 7.5cm 9.99
ERE 35003 WOODEN AMMO BOXES FOR GERMAN 7.5cm 9.99
ERE 35004 METAL AMMO BOXES FOR GERMAN 7.5cm 9.99
ERE 35005 WOODEN BOXES FOR 8.8cm TIGER I AMMO 9.99
ERE 35006 WOODEN AMMO BOXES FOR GERMAN 8.8cm 9.99
ERE 35007 7.5cm SINGLE AMMO CANISTER FOR JAGDPANZER IV, PANTHER  9.99
ERE 35008 8.8cm SINGLE AMMO CANISTER FOR NOSHORN, FERDINAND ... 9.99
ERE 35009 WOODEN BARRELS 9.99
ERE 35010 WOODEN CARGO CRATES 9.99
ERE 35013 JAGDPANZER IV, PANTHER 7.5cm AMMO BOXES 9.99
ERE 35014 PANZER III, PUMA 50mm AMMO BOXES 9.99
ERE 35015 STUG III, PAZNER IV 7.5cm KwK 37 AMMO BOXES 9.99
ERE 35016 MARDER III, PAK 40 7.5cm AMMO BOXES 9.99
ERE 35017 JAGDTIGER, MAUS 12.8cm AMMO BOXES 9.99
ERE 35018 20 MODERN CONCRETE PERFORATED ROAD PANELS 11.99
ERE 35019 4 MODERN CONCRETE ROAD PANELS - SET 1 11.99
ERE 35020 4 MODERN CONCRETE ROAD PANELS - SET 2 11.99
ERE 35021 6 MODERN CONCRETE ROAD PANELS - SET 3 11.99
ERE 35022 4 MODERN TENT & TARP ROLLED - SET 1 11.99
ERE 35023 4 MODERN TENT & TARP ROLLED AND FOLDED - SET 2 11.99
ERE 35024 4 MODERN TENT & TARP FOLDED - SET 3 11.99
ERE 35025 MODERN RUSSIAN CARGO BAGS + DECALS 14.99
ERE 35026 CIVILIAN BACKPACKS SET # 1 12.99
ERE 35027 CIVILIAN BACKPACKS SET # 2 12.99
ERE 35028 FOLDED TENT & TARP SET # 1 14.99
ERE 35029 FOLDED TENT & TARP SET # 2 15.99
ERE 35030 FOLDED TENT & TARP SET # 3 15.99

1/35 SCALE AMMO SETS

ERA 35001 7.5cm PZGR.PR. 39 FOR PZ.IV F2, G, H, J, STUGIV, STUG III F, G

11.99

ERA 35002 7.5cm PZGR.PR 40 FOR PZ.IV F2, G, H, J, STUGIV, STUG III F, G 11.99
ERA 35003 7.5cm SPGR.PR. 34 FOR PZ.IV F2, G, H, J, STUGIV, STUG III F, G 11.99
ERA 35004 7.5cm  NGR.PR. FOR PZ.IV F2, G, H, J, STUGIV, STUG III F, G 11.99
ERA 35005 7.5cm GR.PR. 38 HI/C FOR PZ.IV F2, G, H, J, STUGIV, STUG III F, G 11.99
ERA 35006 7.5cm GR.PR. 38HI/B FOR PZ.IV F2, G, H, J, STUGIV, STUG III F, G 11.99
ERA 35007 7.5cm PZGR.PR. 39 FOR PZ. IV A-F1, STUG III A-E 11.99
ERA 35008 7.5cm PZGR.PR 40 FOR PZ. IV A-F1, STUG III A-E 11.99
ERA 35009 7.5cm SPGR.PR. 34 FOR PZ. IV A-F1, STUG III A-E 11.99
ERA 35010 7.5cm NGR.PR. FOR PZ. IV A-F1, STUG III A-E 11.99
ERA 35011 7.5cm GR.PR. 38 HI/C FOR PZ. IV A-F1, STUG III A-E 11.99
ERA 35012 7.5cm GR.PR. 38 HI/B FOR PZ. IV A-F1, STUG III A-E 11.99
ERA 35013 7.5cm PZGR.PR. 39/42 FOR JGDPZ IV/70, PANTHER A, D, G 12.99
ERA 35014 7.5cm PZGR.PR. 40/42 FOR JGDPZ IV/70, PANTHER A, D, G 12.99
ERA 35015 7.5cm SPGR.PR. 42 FOR JGDPZ IV/70, PANTHER A, D, G 12.99
ERA 35016 8.8cm SPGR.PR. HE FOR TIGER I 11.99
ERA 35017 8.8cm PZGR.PR. 39 FOR TIGER I 11.99
ERA 35018 8.8cm PZGR.PR 40 FOR TIGER I 11.99
ERA 35019 8.8cm GR. PR 38 HI FOR TIGER I 11.99
ERA 35020 8.8cm SPGR.PR HE FOR TIGER I, FERDYNAND, NOSHORN, JAGDPANTHER 11.99
ERA 35021 8.8cm PZGR.PR 39/43 FOR TIGER I, FERDYNAND, NOSHORN, JAGDPANTHER 11.99
ERA 35022 8.8cm PZGR.PR 40/43 FOR TIGER I, FERDYNAND, NOSHORN, JAGDPANTHER 11.99
ERA 35023 8.8cm GR.PR. 39 HI FOR TIGER I, FERDYNAND, NOSHORN, JAGDPANTHER 11.99
ERA 35024 7.5cm PZGR.PR. 39 FOR PZ.IV F2, G, H, J, STUGIV, STUG III F, G 11.99
ERA 35025 7.5cm PZGR.PR 40 FOR PZ.IV F2, G, H, J, STUGIV, STUG III F, G 11.99
ERA 35026 7.5cm SPGR.PR. 34 FOR PZ.IV F2, G, H, J, STUGIV, STUG III F, G 11.99
ERA 35027 7.5cm  NGR.PR. FOR PZ.IV F2, G, H, J, STUGIV, STUG III F, G 11.99
ERA 35028 7.5cm GR.PR. 38 HI/C FOR PZ.IV F2, G, H, J, STUGIV, STUG III F, G 11.99
ERA 35029 7.5cm GR.PR. 38HI/B FOR PZ.IV F2, G, H, J, STUGIV, STUG III F, G 11.99
ERA 35030 8.8cm SPRGR.PR. L/4.5 FOR KING TIGER, JAGDPANTHER, ELEFANT 14.99
ERA 35031 8.8cm PZGR.PR. 39/43 FOR KING TIGER, JAGDPANTHER, ELEFANT 14.99
ERA 35032 8.8cm PZGR.PR. 40/43 FOR KING TIGER, JAGDPANTHER, ELEFANT 14.99
ERA 35033 8.8cm GR.PR. 39 H FOR KING TIGER, JAGDPANTHER, ELEFANT 14.99
ERB 35001 7.5cm AMMO FOR STUG III, IV, PZ IV 14.99
ERB 35002 7.5cm AMMO FOR STUG III, IV, PZ IV 14.99
ERB 35003 7.5cm AMMO FOR STUG III, PZ IV 14.99
ERB 35004 7.5cm AMMO FOR STUG III, PZ III N,  PZ IV 14.99
ERB 35005 7.5cm PANTHER AMMO SET 17.99
ERB 35006 8.8cm TIGER I AMMO SET 12.99
ERB 35007 8.8cm TIGER I AMMO SET 12.99
ERB 35008 8.8cm KING TIGER AMMO SET 15.99
ERB 35009 8.8cm KING TIGER AMMO SET 15.99

1/48 SCALE GUN BARRELS

ERB 48001 BROWNING M2 MG PERFORATED BARRELS

6.99

ERB 48002 BROWNING M2 MG

9.99

1/35 SCALE DIORAMA ACCESSORIES

ERD 35003 WATER PUMP

12.99

1/35 SCALE TOWING CABLES WITH RESIN ENDS

ERU 35010 IS-2 9.99
ERU 35013 CHALENGER 9.99
ERU 35015 ABRAMS A1A 9.99
ERU 35016 BRADLEY M2/M3 9.99
ERU 35017 PANZER III G-L 9.99
ERU 35023 T-34/76 1940 9.99
ERU 35024 M270 MLRS 9.99
ERU 35026 FERDINAND 9.99
ERU 35028 T-34/76, SU-85, SU-100, SU-122 9.99
ERU 35029 T-34/76 STZ 9.99
ERU 35030 T-34/85 112 9.99
ERU 35031 T-34/76 112 9.99
ERU 35032 T-34/85 1945 9.99
ERU 35036 CHURCHILL 9.99
ERU 35039 TYPE 97 CHI-HA - TC & GUN BARREL 9.99
ERU 35040 PT-76 9.99
ERU 35041 SOVIET HEAVY TOWING CABLES TYPE 1 9.99
ERU 35043 LECLERC TOWING CABLE 9.99
ERU 35044 VALENTINE I, II, IV TC & GUN BARREL 12.99
ERU 35045 VALENTINE III, V TC & GUN BARREL 12.99
ERU 35047 ARCHER TOWING CABLE 12.99
ERU 35048 GTK BOXER TOWING CABLA WITH BRACKETS 12.99
ERU 35049 FRENCH VBCI TOWING CABLE WITH BRACKETS 12.99
ERU 35051 T-44 TOWING CABLES AND TARP 12.99
ERU 35052 T-44M TOWING CABLES AND TARP 12.99

TOWING CABLES 0.5m (1'6") long

ELH 07 1.5mm TOWING CABLE 4.99

COPPER WIRES 2m (3'3") long

EWS 06 2 COPPER WIRES - 0.55, 0.6 mm - 2M LONG EACH 5.99
EWS 07 2 COPPER WIRES - 0.65, 0.7 mm - 2M LONG EACH 5.99
EWS 08 2 COPPER WIRES - 0.75, 0.8 mm - 2M LONG EACH 5.99
EWS 09 2 COPPER WIRES - 0.85, 0.9 mm - 2M LONG EACH 5.99
EWS 10 2 COPPER WIRES - 0.95, 1 mm - 2M LONG EACH 5.99